5

Mieszkanie w Bielsku-Białej. Zrealizowany projekt.